Werkwijze van Novi Pogled

Novi Pogled werkt vanuit het gedachtegoed van een systeemgerichte benadering en ervaringsleer. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar alle gezinsleden en de onderlinge dynamieken binnen het gezin. De focus ligt op het in kaart brengen van de zorgen, waarna een proces wordt gestart waarin ieder gezinslid het eigen gedrag en de eigen verantwoordelijkheden gaat onderzoeken.

Door middel van bewustwording, inzicht, zelfreflectie en de bereidheid om verandering te oefenen, kun je als gezin veel bereiken. We werken dan vanuit de 'learning model', waarin jullie samen begeleid de comfort zone uitstappen. Ervaringsleer wordt daarmee ingezet om, door het opdoen van ervaringen, nieuw gedrag en nieuwe dynamieken te integreren. Dit zorgt voor een blijvend effect, zodat jullie als gezin in het dagelijks leven een gezonde gezinsdynamiek kunnen vasthouden.

Systeemtherapeuten, gezinscoaches en ervaringscoaches zullen hierin gedurende het proces ondersteuning in bieden, inclusief tijdens het natraject indien wenselijk.