Voor wie is de gezinsreis van Novi Pogled?

 

Onder een gezin wordt verstaan: 'Elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer kinderen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). Elk gezin dat moeilijkheden ervaart, komt in aanmerking voor een gezinsreis van Novi Pogled. Ervaren jullie problemen met het behouden van passende rollen binnen het gezin, hebben jullie last van onderlinge communicatieproblemen, is het aangeven van grenzen uitdagend, is er een gebrek aan onderling vertrouwen of voelen jullie afstand naar elkaar en willen jullie meer verbonden met elkaar worden? Dan is deze gezinsreis wellicht passend voor jullie. 

 

Novi Pogled biedt geen gezinsreis aan als er sprake is van complexe psychiatrische problemen bij één van de gezinsleden die niet onder controle zijn, of als er sprake is van een verslaving die niet onder controle is. Wel kan Novi Pogled meedenken over wat in deze situaties haalbaar is en advies geven over welke organisatie mogelijk betrokken kan worden.