Wat biedt Novi Pogled?
Uit je comfortzone stappen door Bosnië te bezoeken en in een andere wereld te stappen, zal intern gaan borrelen en iets doen met jou als persoon. Vaak kun je als je in een andere omgeving bent je eigen omgeving en leven vanuit een ander perspectief bekijken (je staat er op dat moment voor een groot deel letterlijk los van). Dit biedt een frisse blik op je huidige situatie. Over dit ‘contrast’ zullen we reflecteren tijdens dit traject. Simpel gezien: je gaat je eigen leven en situatie vergelijken met de nieuwe en onbekende plek waar je tijdens dit traject bent. Dit is het gewenste effect wat ik wil zien te bereiken, want daardoor kan je jouw leven vanuit een ander perspectief gaan bekijken.

 

Werkwijze
Tijdens het traject is het de bedoeling dat we letterlijk in beweging komen. Beweging kan namelijk een positieve invloed hebben op je stemming. Bosnië biedt prachtige natuur. Er zijn talloze mogelijkheden voor wandelingen, fietstochten, beweging op het water, etc. Door in een kleine groep op avontuur te gaan in de natuur en uitdagende activiteiten uit te voeren, gaan we je groei proberen te stimuleren doormiddel van ervaringsleren.

 

Doelen
Het traject heeft een aantal concrete doelen, namelijk:
- Uit je comfortzone komen
- Ervaringsleren door beweging en samenwerking
- Een nieuw perspectief ontwikkelen

De doelen ga je als deelnemer samen behalen in een kleine groep. Novi Pogled ziet meerwaarde in het samen doen, samen delen en samen bereiken. Novi Pogled biedt een nieuw perspectief. Door uit je vertrouwde omgeving te gaan en nieuwe ervaringen op te doen met anderen in een ander land, ben je tijdelijk weg uit de omgeving die verbonden is aan je klachten.

 

Voor wie is Novi Pogled?
Traject Novi Pogled biedt een traject voor mensen die last hebben van stemmingsklachten. Stemmingsklachten vormen een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij je gemoedstoestand of emoties verstoord zijn. Onder stemmingsstoornissen kunnen onder andere bipolaire stoornissen en depressieve stoornissen vallen.


Kenmerken van stemmingsklachten kunnen zijn:
- Sombere gevoelens
- Minder of niet meer kunnen genieten
- Niet of moeilijk in staat zijn tot het ondernemen van activiteiten
- Gevoel van uitputting 

Omdat stemmingsklachten een verzamelnaam is voor meerdere psychische aandoeningen, kan het zijn dat het per deelnemer verschillend is wat de klachten zijn. De een kan bijvoorbeeld meer last hebben van angst, de ander van somberheid. De een ervaart sterke wisselingen in zijn of haar gemoedstoestand, de ander heeft een constant gevoel van moeheid. Bij stemmingsklachten spelen vaak depressieve gevoelens een rol. Daarom zal hieronder worden beschreven welke klachten
vaak voorkomen bij mensen met een depressie. Misschien herken je bij jezelf één of meerdere klachten:


- Depressieve stemming (of geprikkeldheid bij kinderen en jongeren) gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag. 
- Duidelijke vermindering van interesse voor of plezier aan (bijna) alle activiteiten, gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag. 
- Onopzettelijk, duidelijk gewichtsverlies of onopzettelijke gewichtstoename, of een af- of toename van de eetlust. 
- Slaapklachten: niet (voldoende) kunnen slapen, te veel moeten slapen, bijna elke dag. 
- Psychomotorische gejaagdheid of geremdheid, bijna elke dag. 
- Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag. 
- Gevoelens van waardeloosheid, of ernstige c.q. inadequate schuldgevoelens. 
- Vermindering van het vermogen om te denken, zich te concentreren, of besluiteloosheid. 
- Gevoelens van wanhoop

 

Uit je comfortzone
Een comfortzone is een veilige plek waar je weinig tot geen risico loopt. Als je hier uit stapt, is de kans groter op gevaren en veranderingen. Ook stemmingsklachten en de daarbij passende klachten kunnen zich innestelen in deze comfortzone. Daarom is het van belang om uit je comfortzone te stappen. Niet alleen praktisch gezien (nieuwe contacten, beweging, of werkzaamheden), maar ook met geestelijk belang. Die sombere en hinderlijke klachten die je kan ervaren moeten óók uit hun comfortzone stappen.

 

Uit je comfortzone stappen kan spannend zijn: je doet wellicht iets nieuws en onbekends. We willen dat je in de ‘learning zone’ terecht komt, maar het kan wel eens voorkomen dat je in de ‘panic zone’ belandt. Om je daaruit te krijgen, zullen wij oog hebben voor jouw behoeften op dat moment. Door samen in gesprek te gaan en te onderzoeken wat maakt dat je die angst ervaart, kunnen we opzoek gaan naar veiligheid. Door een veilige setting te creëren, helpen we jou er doorheen en zetten we samen weer wat stappen terug.